English

Công đoàn trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia một ngọn lửa hồng

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ mà tất cả các đơn vị Công đoàn đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thể hiện vai trò của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích...

Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Công đoàn cơ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Công đoàn cơ sở Ủy ban) gồm 05 Công đoàn bộ phận trực thuộc được cơ cấu theo cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) phù...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn bộ phận Văn phòng đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đạt được kết quả tốt; Tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp từng bước nâng cao chất lượng