English

Sân chơi bảo hiểm đã thay đổi như thế nào kể từ khi có các đối tác ngoại?

Thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam đã ở mức tương đối cao so với các quốc gia tại châu Á.

Chớp cơ hội, Bảo Việt vươn lên dẫn đầu toàn thị trường bảo hiểm

Nếu như cuối năm 2016, Bảo Việt giành lại “ngôi Vương” sau 2 năm (2014, 2015) bị PVI vượt mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, khoảng cách của Bảo Việt với Prudential trong mảng nhân thọ cũng rất ngắn, thì sau 3 tháng đầu năm 2017, Bảo...

Việt Nam sắp có ngân hàng lớn đầu tiên đạt chuẩn Basel 2

Theo tiến độ dự kiến, vào tháng 7/2018, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2 một cách toàn diện.